Bestuursvergadering 28 april 2021 (samenvatting)

May 16, 2021

Samenvatting verslag bestuursvergadering van de coöperatie van particuliere grondeigenaren in de Maasduinen van 28 april 2021 (online).

  1. Het bestuur heeft, na onderzoek van de mogelijkheden te veranderen van bank, besloten bij Triodosbank te blijven, ondanks de relatief hoge kosten die de bank in rekening brengt.
  2. Het bestuur besluit de algemene ledenvergadering, die gepland was voor woensdag 9 juni as te verplaatsen naar het najaar. Dit omdat het nog steeds onzeker is of de vergadering vanwege de indammingsmaatregelen rond de pandemie, life kan plaatsvinden. Dit heeft de sterke voorkeur van het bestuur. Uitstel is toegestaan (zie artikel 24 van de statuten).
  3. Het overlegorgaan Nationaal Park de Maasduinen functioneert weer (met deelname van de coöperatie). Echter vanwege de provinciale bestuurscrisis, ligt er op provinciaal niveau nog geen besluit over het ter beschikking stellen van de provinciale gelden. Dit besluit is nodig om de projecten die geaccepteerd zijn voor het transitieplan (waaronder dat van de particulieren) uit te voeren.
  4. Ook vanwege de bestuurscrisis en de betrokkenheid van organisaties als IKL en Natuurrijk Limburg hierin, wacht het bestuur met het verder ontwikkelen van samenwerkingsplannen met deze organisaties.
  5. Ongeveer 12 leden hebben op de jeneverbesplantdag (27 maart) plantjes opgehaald bij de heer Maat en deze uitgezet op het eigen terrein. De overgebleven plantjes zullen i.s.m. Staatsbosbeheer worden geplant. Houdt u hiervoor ook onze website in de gaten.
  6. Het initiatief voor verschillende informatieve online bijeenkomsten voor de leden wordt uitgewerkt. U ontvangt hierover z.s.m. nader bericht!

N.B. De A.L.V. van 9 juni gaat niet door! Deze wordt verplaatst naar het najaar.

Nieuwsarchief

Geslaagde eerste editie Maasduinen ‘t land op!

Nov 12, 2023

Vrijdag 3 november staken vijf inwoners van De Maasduinen hun handen uit de mouwen op het land van aspergekwekerij Ingenbleek. “Een intensief werkje, maar de gezelligheid maakte alles goed”, aldus initiatiefneemster Linette Mak.

Maasduinen 't land op!

Nov 8, 2023

Na een zeer geslaagde eerste editie is het tijd voor de volgende Maasduinen ’t land op! Op zaterdag 9 december 2023 stropen inwoners uit De Maasduinen hun mouwen op. Samen helpen zij boeren & tuinders in De Maasduinen met meer natuur op hun land.

Maasduinen 't land op bij aspergekwekerij Ingenbleek op vrijdag 3 november

Oct 25, 2023

Op vrijdag 3 november van 9 tot 13u gaan we bij aspergeteler Rob Ingenbleek aan de slag voor meer natuur op en rond zijn agrarisch bedrijf in Siebengewald.

Persbericht – Bosrevitalisering in de Maasduinen

Oct 17, 2023

Vanaf oktober 2023 voert Bosgroep Zuid Nederland in samenwerking met Staatsbosbeheer voor verschillende boseigenaren werkzaamheden uit in de Maasduinen, nabij Afferden. De werkzaamheden zijn gericht op het verbinden van terreinen en het verbeteren van groeiomstandigheden van bestaande en nieuwe bomen en struiken in het gebied. Zo wordt de weerbaarheid van het bos versterkt en de belevingswaarde en diversiteit voor bezoekers van het gebied verhoogd.

Herintroductie van Jeneverbessen in Nationaal Park De Meinweg

Jun 11, 2023

De jeneverbes is een belangrijke plant binnen de Coöperatie van Particuliere Grondeigenaren in Nationaal Park De Maasduinen. Zo is ze het symbool van onze club, en proberen we haar ook te herintroduceren in De Maasduinen via onze leden en natuurlijke partners van de coöperatie. Jaarlijks nemen we stekjes af van moederplanten, laten we ze opkweken bij een teler, en planten we ze tijdens een heuse Jenever Plantdag uit op bijzondere plekken in De Maasduinen. Vorig jaar bijvoorbeeld ism Staatsbosbeheer in het S-ven in Afferden. En dit jaar gaan we dat doen ism Museum Orientalis in het noordelijk deel van De Maasduinen. In de afgelopen jaren zijn er al een aantal geslaagde herintroducties op terreinen van particulieren gerealiseerd. Ook in Nationaal Park De Meinweg wordt gewerkt aan herintroductie van jeneverbessen.

Inspirerende excursie naar NP Meinweg

May 2, 2023

"Food for Thought" voor de coöperatie; een verslag van Madeleine van Mansfeld.

Ecologische Autoriteit: NP Maasduinen in slechte staat, meer informatie nodig van provincie

Apr 1, 2023

De Ecologische Autoriteit heeft onderzoek gedaan naar de staat van het Natura 2000-gebied Maasduinen. Conclusie is dat de natuurkwaliteit achteruit gaat, en ook dat er op systeem-niveau onvoldoende duidelijkheid is om tot een goed plan van aanpak te kunnen komen.

Gratis lezing: Welke Impact heeft stikstof op de Maasduinen?

Sep 26, 2022

Dr. Martin Scholten (Wageningen Universiteit) geeft antwoord op de vraag: "Welke impact heeft stikstof op de Maasduinen?" Kom naar deze lezing in De Alverman in Afferden op woensdag 28 september 2022 van 19:30 tot 21:30. Graag aanmelden via gjjbontemps@hotmail[punt]com.

De huifkartocht van zaterdag 10 september 2022

Sep 14, 2022

Op 10 september 2022 hebben we een mooie huifkartocht rond het Reindersmeer gemaakt. Lees hier een kort verslag met wat foto's.

Boswachtersblog over jeneverbessen

Mar 29, 2022

Op het Boswachtersblog is een artikel verschenen over de jeneverbessen die we recent met Staatsbosbeheer hebben aangeplant.

"Begin maart heeft de Coöperatie Particuliere Grondeigenaren Maasduinen samen met Staatsbosbeheer 73 jeneverbessen geplant op de oevers van het Esven. De oevers zijn twee jaar terug geheel vrij gemaakt van grove dennen. Deze waren daar spontaan opgekomen en stonden heidevorming in de weg. Nu de dennen weg zijn is dit een mooie locatie om de jeneverbessen te planten."

Lees het hele artikel op het Boswachtersblog.

Cookies & Privacy
Terug naar boven