Persbericht – Bosrevitalisering in de Maasduinen

Oct 17, 2023

Persbericht

Vanaf oktober 2023 voert Bosgroep Zuid Nederland in samenwerking met Staatsbosbeheer voor verschillende boseigenaren werkzaamheden uit in de Maasduinen, nabij Afferden. De werkzaamheden zijn gericht op het verbinden van terreinen en het verbeteren van groeiomstandigheden van bestaande en nieuwe bomen en struiken in het gebied. Zo wordt de weerbaarheid van het bos versterkt en de belevingswaarde en diversiteit voor bezoekers van het gebied verhoogd.

Om de vaak door naaldbomen gedomineerde bossen in de Maasduinen voor de toekomst beter bestand te maken tegen weersextremen worden reeds aanwezige en nieuw aan te planten boom- en struiksoorten op verschillende manieren geholpen. Om geschikte locaties te krijgen om bestaande onder-begroeiing de kans tot uitgroeien te geven en nieuwe aanplant te laten slagen, worden er op plekken één of een aantal bomen gekapt. Hierdoor ontstaat net genoeg licht om de gewenste boom de kans te geven het kronendak te bereiken of zodat de struiklaag van het bos zich beter kan ontwikkelen. Dit is goed voor de soortenrijkdom, de gezondheid van het bos en zorgt er tevens voor dat het bos er aantrekkelijker uit komt te zien. Ook worden bestaande open plekken verbonden door open bos met gelaagde, afwisselende bosrand. Hierdoor wordt er leefgebied voor een tal van vogels, zoogdieren en reptielen geschikt gemaakt.

De werkzaamheden zijn gericht op het behoud en vergroten van de natuurwaarden van het bos en omgeving. De bomen en struiken die overblijven krijgen door de ingreep meer ruimte. Hierdoor gaan deze beter groeien en worden ze stabieler en vitaler. Ook wordt de ontwikkeling gestuurd in de richting van een bos waar verschillende lagen en leeftijden van verschillende bomen en struiken elkaar afwisselen. Zo ontstaat op een gering oppervlak zo veel mogelijk diversiteit.

Verder wordt er een verbinding ontwikkeld tussen de Cockse heide – Duivelskuil, die de Bosgroep, particuliere eigenaren, Gemeente Bergen en Staatsbosbeheer komend jaar gaan uitvoeren in het Noordelijke deel van de Maasduinen. Doel van deze verbinding is de kwaliteit van natuur in deze heideterreinen en het tussenliggende gebied te verbeteren waarvan flora en fauna profiteren.

Naast behoud en versterking van ecologische- en natuurwaarden wordt het gebied aantrekkelijker voor bezoekers. Er zal er een grotere variatie ontstaan tussen lichte (open) en donkere (gesloten) plekken. Markante bomen worden vrij gezet waardoor ze meer in het oog springen. Ook worden onveilige of dode bomen langs paden geveld. De uitvoering is zo voorbereid dat dieren en planten zo min mogelijk last ondervinden van het werk. Zo worden bijvoorbeeld nesten en holen van dieren ontzien, expres bepaalde locaties gemeden en worden liggende dode bomen met rust gelaten.

Nieuwsarchief

Geslaagde eerste editie Maasduinen ‘t land op!

Nov 12, 2023

Vrijdag 3 november staken vijf inwoners van De Maasduinen hun handen uit de mouwen op het land van aspergekwekerij Ingenbleek. “Een intensief werkje, maar de gezelligheid maakte alles goed”, aldus initiatiefneemster Linette Mak.

Maasduinen 't land op!

Nov 8, 2023

Na een zeer geslaagde eerste editie is het tijd voor de volgende Maasduinen ’t land op! Op zaterdag 9 december 2023 stropen inwoners uit De Maasduinen hun mouwen op. Samen helpen zij boeren & tuinders in De Maasduinen met meer natuur op hun land.

Maasduinen 't land op bij aspergekwekerij Ingenbleek op vrijdag 3 november

Oct 25, 2023

Op vrijdag 3 november van 9 tot 13u gaan we bij aspergeteler Rob Ingenbleek aan de slag voor meer natuur op en rond zijn agrarisch bedrijf in Siebengewald.

Persbericht – Bosrevitalisering in de Maasduinen

Oct 17, 2023

Vanaf oktober 2023 voert Bosgroep Zuid Nederland in samenwerking met Staatsbosbeheer voor verschillende boseigenaren werkzaamheden uit in de Maasduinen, nabij Afferden. De werkzaamheden zijn gericht op het verbinden van terreinen en het verbeteren van groeiomstandigheden van bestaande en nieuwe bomen en struiken in het gebied. Zo wordt de weerbaarheid van het bos versterkt en de belevingswaarde en diversiteit voor bezoekers van het gebied verhoogd.

Herintroductie van Jeneverbessen in Nationaal Park De Meinweg

Jun 11, 2023

De jeneverbes is een belangrijke plant binnen de Coöperatie van Particuliere Grondeigenaren in Nationaal Park De Maasduinen. Zo is ze het symbool van onze club, en proberen we haar ook te herintroduceren in De Maasduinen via onze leden en natuurlijke partners van de coöperatie. Jaarlijks nemen we stekjes af van moederplanten, laten we ze opkweken bij een teler, en planten we ze tijdens een heuse Jenever Plantdag uit op bijzondere plekken in De Maasduinen. Vorig jaar bijvoorbeeld ism Staatsbosbeheer in het S-ven in Afferden. En dit jaar gaan we dat doen ism Museum Orientalis in het noordelijk deel van De Maasduinen. In de afgelopen jaren zijn er al een aantal geslaagde herintroducties op terreinen van particulieren gerealiseerd. Ook in Nationaal Park De Meinweg wordt gewerkt aan herintroductie van jeneverbessen.

Inspirerende excursie naar NP Meinweg

May 2, 2023

"Food for Thought" voor de coöperatie; een verslag van Madeleine van Mansfeld.

Ecologische Autoriteit: NP Maasduinen in slechte staat, meer informatie nodig van provincie

Apr 1, 2023

De Ecologische Autoriteit heeft onderzoek gedaan naar de staat van het Natura 2000-gebied Maasduinen. Conclusie is dat de natuurkwaliteit achteruit gaat, en ook dat er op systeem-niveau onvoldoende duidelijkheid is om tot een goed plan van aanpak te kunnen komen.

Gratis lezing: Welke Impact heeft stikstof op de Maasduinen?

Sep 26, 2022

Dr. Martin Scholten (Wageningen Universiteit) geeft antwoord op de vraag: "Welke impact heeft stikstof op de Maasduinen?" Kom naar deze lezing in De Alverman in Afferden op woensdag 28 september 2022 van 19:30 tot 21:30. Graag aanmelden via gjjbontemps@hotmail[punt]com.

De huifkartocht van zaterdag 10 september 2022

Sep 14, 2022

Op 10 september 2022 hebben we een mooie huifkartocht rond het Reindersmeer gemaakt. Lees hier een kort verslag met wat foto's.

Boswachtersblog over jeneverbessen

Mar 29, 2022

Op het Boswachtersblog is een artikel verschenen over de jeneverbessen die we recent met Staatsbosbeheer hebben aangeplant.

"Begin maart heeft de Coöperatie Particuliere Grondeigenaren Maasduinen samen met Staatsbosbeheer 73 jeneverbessen geplant op de oevers van het Esven. De oevers zijn twee jaar terug geheel vrij gemaakt van grove dennen. Deze waren daar spontaan opgekomen en stonden heidevorming in de weg. Nu de dennen weg zijn is dit een mooie locatie om de jeneverbessen te planten."

Lees het hele artikel op het Boswachtersblog.

Cookies & Privacy
Terug naar boven