over-de-cooperatie

Over de coöperatie

Samen optrekken

Kenmerkend voor de coöperatie is dat zij geen winstoogmerk heeft. De leden spannen zich zelf hard in voor projecten om te komen tot een gezamenlijk gedragen nationaal landschap. Participatie binnen het netwerk van grondeigenaren is het devies.

Omdat de achtergrond van leden zeer divers is (agrarisch, administratief, recreatief, technisch, wetenschappelijk) kunnen activiteiten in nagenoeg elke richting worden uitgerold. Door het samen optrekken, wordt de weg vrijgemaakt voor betere kennisdeling, subsidiemogelijkheden en bijvoorbeeld gezamenlijk onderhoud van de gronden.

De Provincie Limburg steunt de Coöperatie via een drietal projecten.

logo-provincie-limburg-cropped

heide-2586215_1920

Historie van de coöperatie

Van oorsprong is de coöperatie een idee van Hans Peter Jung, huisarts te Afferden (L). Zijn initiatief resulteerde in 2015 in een eerste bijeenkomst met vijftien medestanders in de uitspanning van de golfbaan te Bleijenbeek. Na een daaropvolgende serie inspirerende en verhelderende vergaderingen werd op 25 januari 2017 de Coöperatie Particuliere Grondeigenaren Maasduinen U.A. in Afferden opgericht.

Oprichting en Statuten

U kunt hier een afschrift van de oprichting en statuten van de coöperatie downloaden.

20170125 oprichting Coop Particuliere grondeigenaren Maasduinen UA (AfschriftDigitaal)

Cookies & Privacy
Terug naar boven